Giesmynas

Ausk Marijai rožių giją

+ 14 Patinka!

D A D G D A D /2x
D A Hm G A
D A D G D A D

Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami,
Skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi.
O Mergaite, tavo kraitis - nekaltybė nuostabi:
Mums žavėtis ir gėrėtis leisk per amžius tavimi.

Susimąstę nešam naštą savo nuodėmės didžios, -
Tu, Šventoji, Nekaltoji, meldžiam gelbėki iš jos!
Vargšai gimę, mes nežinom priebėgos kaip tu kitos:
Rojaus vartuose užtarki vaikus tėviškės šviesios.

Tavo grožis mums kaip rožė, kaip lelija nekalta,
Tavo garbei ieškom vardo, neištarto niekada.
Ir maldaujam nepaliaujam širdimi vis alkana:
Leisk išvysti karalystėj meile spindinčia tave.

Natos

Ausk Marijai

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt