Giesmynas

Atėjo iš nakties tylios

+ 5 Patinka!

G A D
G A D G
H7 Em A A7 D D7
G A D G

Atėjo iš nakties tylios Dangaus garbės giesmė
Ją švelnios arfos angelų jau atnešė žmonėms
Ramybė žemei iš dangaus, taika ir gėris ateis
Pasaulis klausosi ramiai šios angelų giesmės.

O kai jie žengia iš dangaus, taikingai iškėlę sparnus
Pasklinda muzika rami ir teikia poilsį mums.
Apgaubia dieviškais sparnais jie žemę, pilną vargų
Suklūsta miestai ir laukai, kai klausos angelų.

Nueina metai praeitin, o laikas skuba pirmyn.
Ateis ilgai laukta diena, mes ją sutikim širdim.
Ateis pasauliui nauji laikai, taika, ramybė užlies
Džiaugsminga angelų giesmė pasaulyje skambės.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt