Giesmynas

Ateik, Šventa Dvasia

+ 12 Patinka!

G D
G C D
G D
Em D C D /2x

E Am
D G C
D G
Em D C D E Am /2x

Ateik, Šventa Dvasia,
Nušviesk mūs klystkelius Sava žara!
Dangaus Ugnie, paliesk
Mūsų širdyse slypinčias kaltes.

Paguoda liūdesy,
Teiki mums džiaugsmą Meilės dvelkimu.
Ateik, Šventa Dvasia,
Meldžiame Tave, laukiame Tavęs.

Globėja mūs visų širdžių,
Paguosk visus nuliūdusius,
Išlieki dovanas gausiai
Trokštantiems Dangaus, aleliuja.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt