Giesmynas

Ateik, ateik, Emanueli

+ 75 Patinka!

Am Dm G C
Am Dm G Am
Dm Am G
Am Dm G C

C Am Dm G C
C Am Dm G Am
Ateik, ateik, Emanueli
Ir išvaduoki Izraelį.
Tremty jis rauda skausmuose širdies
Ir laukia, kol Dievo Sūnus ateis.

Giedok! Giedok! Emanueli,
Ateik, išlaisvink Izraelį.

Ateiki, išmintie Tu, iš dangaus.
Valdai visatą ir dalią žmogaus.
Ateik, išmokyki gyvent šventai
Ir vaikščiot išmintim grįstais keliais.

Ateik pas mus Tu, Jesės atžala,
Tenyksta, traukias pragaro tamsa,
Išgelbėki iš jos savus vaikus
Ir nuo mirties nagų apsaugok mus.

Ateiki, ryto saule, užtekėk,
Savuoju spinduliu Tu mums apšviesk.
Nakties miglas klaidžiąsias išsklaidyk,
Tamsas mirties baisiosios Tu išvyk.

Ateiki, Jėzau, Dovydo Sūnau,
Atverki karalystę dangaus;
Išganymo keliu kasdien vesk mus,
Užverki amžiams pragaro vartus.

Ateiki, Jesės kelmo tu šaknie,
Ramybės skraistę ant žmonių išskleisk
Lenks galvas, čia karaliai atsiklaups
Malonės tautos iš visur suplauks.

Ateik, tautų troškime, ir padėk
Viens kitą saugot, gerbti ir mylėt
Išgydyk susiskaldymų skausmus
Ramybės kunigaikšti, vienyk mus.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt