Giesmynas

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina!

+ 4 Patinka!

Cism A
E H D A
E H
Cism A
E H Cism [H]

E A H E A H
E H A Cism [H]Viešpaties diena jau arti,
Jis atjoja baltu žirgu,
Dangaus kareivijos su Juo
Dvasios kardą Jis laiko rankose -
Jis sutriuškins priešus

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina!
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina!
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt